Transformarea digitală a sectorului construcțiilor prin implementarea standardului de BIM SR EN ISO 19650 și aplicarea OUG140/2020 privind semnatura digitală în construcții, arhitectura si urbanism.

Efectele numirii Bimart ca Responsabil de Procesul de Management Informațional sunt directe și imediate:

– Cresterea capacitatii de a livra in proiectare si executie in constructii;

– Eliminarea blocajelor in derularea investitiilor prin eliminarea birocratiei generată de procesele bazate pe hartie;

– Reducerea costurilor cu pana la 20% in proiectare si cu pana la 10% in executia lucrarilor;

– Reducerea cu peste 20% a duratei totale a procesului investitional in constructii.

Etapele procesului:

1. Numirea Bimart ca Information Manager. 

2. Analiza cerintelor si capabilitatilor echipei extinse de proiect in vederea implementarii BIM.

3. Creare procedura management informational – BIM – la nivel de proiect, din perspectiva investitorului/beneficiarului.

4. Initierea si planificarea proiectului pe aspecte de SR EN ISO 19650 BIM: Common Data Environment (CDE) BIM:

 

– Structura documentatiei – online si local – transpunerea proceselor si a livrabilelor conform 

HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 

din fonduri publice.

– Matrice permisiuni & RACI

– Fluxuri de lucru

– Conventie de denumire a documentelor 

– Information Planner & Roles

5. Crearea si predarea/livrarea documentatiei conform standardului si procedurii BIM, respectiv:

– creare documentatie grafica 3D BIM & 2D in aplicatiile proprii ale echipelor – BlenderBIM, Revit, 

Archicad, AutoCAD, Tekla etc.

– creare documentatie non-grafica, alfanumerica, in aplicatiile proprii ale echipelor – aplicatie procesare texte similara Microsoft Word, aplicatie de calcul tabelar similara Microsoft Excel, aplicatie de planificarea proiectelor similara Microsoft Project etc.

– predare documentatie in CDE in format interoperabil, fisier principal – .ifc pentru 3D BIM si .pdf pentru 2D si non-grafica, alfanumerica

– predare documentatie in CDE, in format nativ, fisier secundar – BlenderBIM, .blend; Revit, .rvt; 

Archicad, .pln; Autocad, .dwg; Tekla, .Tekla, Microsoft Word, .docx; Microsoft Excel, .xlsx; Microsoft Project, .mpp

6. Verificare, coordonare si semnare:

– interna, la nivel de specialitate, arhitectura, structura, instalatii etc. pentru proiectare; 

– coordonarea documentatiei grafice 3D BIM & 2D la nivel de sef de proiect/manager de proiect, 

information manager (din partea Beneficiarului) – adnotare;

– semnarea electronica a documentatiei prin deschiderea documentului .pdf direct din platforma unde este livrat si aplicarea semnaturilor – la fiecare semnatura revizia documentului se indexeaza.

– pentru documente de proiectare, pe care semneaza in jur 4-5 persoane, respectiv arhitectul/inginerul elaborator, verificatorul/verificatorii de proiect, avizatorul/avizatorii, si entitatea elaboratoare (sigilare electronica), vor exista 4 sau 5 revizii, pastrandu-se ultima revizie, cea semnata de toti, vizibila, dar putandu-se consulta si restul de revizii.

– pentru documente de executie, pe care semneaza in jur de 3-4 persoane, exemplu proces verbal de lucrari ascunse – Sef santier, RTE, CQ, Diriginte de santier, documentul va avea 3 sau 4 revizii, pastrandu-se ultima revizie, cea semnata de toti, vizibila, dar putandu-se consulta si restul de revizii.

7. Utilizare documentatie semnata electronic conform OUG140/2020

– utilizare pentru coordonare;

– utilizare pentru avizare, aprobare, autorizare, prin accesare direct in CDE sau prin link din CDE si emitere aviz, aprobare, autorizare in CDE sau transmitere pe email;

– utilizare pentru ofertare-contractare – din punctul nostru de vedere nu mai este nevoie de criparea documentatiei la incarcarea in SEAP, ci de aplicarea a inca unei semnaturi de catre Autoritatea Contractanta;

– utilizare in executia lucrarilor, prin accesarea direct in CDE de pe device-uri din birou sau de pe 

santier, sau descarcare locala si eventual printare/plotare documente in caz de necesitate;

– utilizarea in verificarea si receptia lucrarilor.

SOLICITĂ O OFERTĂ: office@4projects.ro