Servicii integrate pentru construcții 

bazate pe digitalizare și BIM

Servicii integrate pentru construcții 

bazate pe digitalizare și BIM

Information Management

 

Transformarea digitală a sectorului construcțiilor prin implementarea standardului de BIM SR EN ISO 19650 și aplicarea OUG140/2020 privind semnatura digitală în construcții, arhitectura si urbanism.

Bimart are ca obiectiv transformarea digitală a sectorului construcțiilor prin implementarea standardului de BIM SR EN ISO 19650 și aplicarea OUG140/2020 privind semnatura digitală în construcții, arhitectura si urbanism.

Ca urmare, în cadrul contractelor pe care le derulează ca manager de proiect, proiectant general, verificator de proiect, supervizor/diriginte de șantier, Bimart își asuma rolul de Information Manager ca parte din oferta de livrare digitalizată și BIM, acceptată de client pentru proiect.

Proiectare

Managementul proiectelor pentru investiții în construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție.

Asigurăm managementul proiectelor pentru investiții în construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție. Abordăm integrat aspectele de scop, calitate, cost, timp, comunicare, riscuri, resurse umane, procurare, echipa Bimart reprezentând Beneficiarul sau Investitorul.

Management de Proiect

Asigurăm managementul proiectelor pentru investiții în construcții în toate fazele acestora: concepție, proiectare, execuție, recepție. Abordăm integrat aspectele de scop, calitate, cost, timp, comunicare, riscuri, resurse umane, procurare, echipa Bimart reprezentând Beneficiarul sau Investitorul.

Colaborăm ca reprezentanți ai Beneficiarului sau Investitorului cu toate părțile interesate: arhitecți, ingineri proiectanți, consultanți în finanțare, consultanți imobiliari, prestatori servicii, autorități publice, avizatori, antreprenori generali, antreprenori de specialitate, furnizori, montatori etc. 

Abordăm proiectele folosind tehnologii și metode moderne de lucru bazate pe digitalizare și Building Information Modelling (BIM). Aducem un aport substanțial de know-how în managementul proiectelor, dobândit pe parcursul a peste 10 ani de experiență în proiecte variate.

Tehnical Due Diligence

Persoanele fizice și juridice care intenționează să achiziționeze terenuri și active construite au nevoie să își fundamenteze decizia de a investi pentru a ameliora multitudinea de riscuri ce planează în jurul unei astfel de investiții.

Specialiștii Bimart fac o analiză detaliată a tuturor aspectelor tehnice pe care o astfel de investiție le presupune și oferă soluții eficiente.

 

Verificarea Tehnica A Proiectelor

Echipa de verificatori Novart asigură îndeplinirea obiectivelor de corectitudine și completitudine, atât în etapa de proiectare, cât și în etapa de execuție.

În funcție de tipul, dimensiunea și complexitatea proiectului, categoria de importanță și cerințele esențiale la care trebuie să răspundă proiectul conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții, se alocă un verificator sau o echipă de verificatori care asigură îndeplinirea obiectivelor de corectitudine și completitudine, atât în etapa de proiectare, cât și în etapa de execuție, prin verificarea dispozițiilor de șantier necesare schimbărilor inerente la care sunt supuse proiectele în ziua de azi. 

Supervizarea lucrărilor

Supervizarea coordonării, monitorizării și controlului activităților desfășurate în cadrul proiectului în etapa de execuție sau/și în etapa de proiectare.

În condițiile unui contract de antrepriză generală sau antrepriză de specialitate bazat pe Condițiile de Contract FIDIC sau pe clauzele Contractelor Naționale stabilite de Hotărârea de Guvern nr. 1/2018, supervizorul Bimart preia responsabilitatea coordonării, monitorizării și controlului activităților desfășurate în cadrul proiectului în etapa de execuție sau și în etapa de proiectare (în cazul contractelor de proiectare și execuție) din punct de vedere al calității, bugetului și termenelor de execuție. 

În colaborare cu beneficiarul, Bimart stabilește obiectivele serviciului de supervizare, a planului calității, respectiv manualul de proceduri de supervizare, în vederea asigurării calității în construcții, încadrarea în termenele de execuție, respectarea proiectului, a cerințelor legale și implementarea în teren a solicitărilor clientului, monitorizarea antreprenorilor și subantreprenorilor în vederea îndeplinirii sarcinilor din contractele de execuție a lucrărilor, de servicii și de furnizare.

Dirigentie de Santier

Utilizam seria de standade SR EN ISO 19650 si cele mai bune practici la nivel national si international pentru performanta in proiecte.

Asigurăm definirea obiectivelor la nivel de organizație, de portofoliu de proiecte și la nivel de proiect de investiții în construcții, analiza capabilității și capacității de a livra BIM, planificarea activităților și rezultatelor scontate pe termen mediu și lung. Utilizăm seria de standade SR EN ISO 19650 și cele mai bune practici la nivel național și internațional pentru performanță în proiecte, în contextul pieței românești a construcțiilor, a legislației naționale și europene și a disponibilității resurselor umane, tehnologice și de know-how.

BIM Management

Transmitem cunoștințe de BIM pentru a îmbunătăți procesele de proiectare și de execuție din domeniul construcțiilor. Susținem cursuri online și onsite, deschise sau dedicate, bazate pe standarde naționale și internaționale de BIM, precum seria de standarde SR EN ISO 19650, dar și pe metodologia proprie Novart, pe procedurile pe care le utilizăm efectiv în proiectele în care livrăm servicii de proiectare și management de proiect utilizând BIM.

BIM Training

Transmitem cunoștințe de BIM pentru a îmbunătăți procesele de proiectare și de execuție din domeniul construcțiilor. Susținem cursuri online și onsite, deschise sau dedicate, bazate pe standarde naționale și internaționale de BIM, precum seria de standarde SR EN ISO 19650, dar și pe metodologia proprie Novart, pe procedurile pe care le utilizăm efectiv în proiectele în care livrăm servicii de proiectare și management de proiect utilizând BIM.

Consultanță în Achiziții

Consultanță în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice, dar și cu standardele organizaționale și cerințele clientului.

Bimart furnizează consultanță în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea 98/2016 privind achizițiile publice, dar și cu standardele organizaționale și cerințele clientului, de la planificarea achizițiilor, derularea procedurilor de achiziție, până la semnarea contractelor și monitorizarea îndeplinirii acestora.

Parteneriat

O metoda inovativa de realizare a proiectelor de investitii in constructii prin punerea în comun a cunoașterii, experienței și efortului.

Bimart pune la dispoziție o metodă inovativă de realizare a proiectelor de investiții în construcții prin punerea în comun a cunoașterii, experienței și efortului pentru asigurarea de avantaje tuturor părților implicate: entitatea publică și cea privată în cazul parteneriatelor public-private (PPP) sau proprietarii de teren, investitorii, proiectanții și constructorii, în cazul investițiilor private.

Consultanță pentru finanțare

Monitorizarea proiectului, raportarea tehnică și financiară către finanțator. Ne adresăm tuturor entităților finanțatoare ale proiectelor de construcții: bănci, fonduri de investiții, investitori privați.

Novart face analiza de business și asigură îndeplinirea tuturor cerințelor în vederea obținerii finanțări necesare pentru proiectele proprii, fie publice – finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri europene, fie private. 

Project Monitoring

Monitorizarea proiectului, raportarea tehnică și financiară către finanțator. Ne adresăm tuturor entităților finanțatoare ale proiectelor de construcții: bănci, fonduri de investiții, investitori privați.

Bimart face analiza de business și asigură îndeplinirea tuturor cerințelor în vederea obținerii finanțări necesare pentru proiectele proprii, fie publice – finanțate de la bugetul de stat sau din fonduri europene, fie private. 

Aveți întrebări?

Contactați-ne și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.